Prawo i utrata prawa do grobu

22 czerwiec 2016


Prawo i utrata prawa do grobu

Miejsce na cmentarzu, w którym spoczywa nasz bliski należy do osoby, która miejsce to wykupiła na 20 lub 99 lat. Gdy osoba ta umrze, jej prawo do rozporządzenia grobem wygaśnie, gdyż prawo do rozporządzenia grobem nie podlega dziedziczeniu a gdy skończy się okres dzierżawy w miejscu pochówku może się znaleźć kwatera innej pochowanej osoby.

Kto może wykupić miejsce na cmentarzu?

Zgodnie z art. 10 § 1 pkt. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2011 Nr 118 Poz. 687) prawo do pochówku zwłok osoby zmarłej mają: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni (dzieci, wnuki), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. rodzeństwo), powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (teść, teściowa).

Ile czasu trwa dzierżawa grobu ziemnego?

Prawo do grobu ma charakter czasowy i trwa przez 20 lat. Za dzierżawę zwaną pokładnym trzeba zapłacić z chwilą powstania grobu. W przypadku przedłużenia prawa wpłacona musi być kolejna opłata. Każdy cmentarz ma własny cennik opłat dzierżawnych.

Czy przed upływem 20 lat w grobie ziemnym można pochować kolejną osobę?

Zgodnie z art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20. Paragraf 2 wymienionego artykułu dopuszcza ponowne użycie miejsca grobowego po upływie tego terminu, chyba że osoba uprawniona zgłosi zastrzeżenie przeciwne i uiści dodatkową opłatę. W takiej sytuacji prawo do grobu ulega przedłużeniu na kolejne 20 lat.

Kiedy można ponownie wykorzystać grób ziemny?

Po 2o latach od ostatniej opłaty za grób każda osoba, która uiści daną opłatę na kolejnych 20 lat i złoży zastrzeżenie do dokonania ponownego pochówku, może pochować w danym grobie wskazaną osobę. Nie nabywa ona żadnych praw majątkowych do grobu. Może jedynie wykorzystać dane miejsce do ponownego pochówku. Wyjątek stanowi przypadek, gdy w grobie znajdują się pamiątki, posiadające wartość historyczną lub o charakterze artystycznym, wtedy możliwość kolejnego pochówku jest niedopuszczalna.

Prawo ponownego pochówku w grobie murowanym

W przeciwieństwie do grobu ziemnego możliwość ponownego pochówku w grobie murowanym jest dopuszczalna, jeżeli jest on przeznaczony do pochówku więcej niż jednej osoby, przy czym mogą być pochowane w nim jedynie osoby mające do niego prawo. Chowanie zmarłych w grobach murowanych podlega wyższym opłatom niż w grobach ziemnych a sama dzierżawa trwa 99 lat. Opłatę pobiera się jednorazowo przy pierwszym pochówku. Dozwolone są umowy, przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania.

 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]