Ostatnie pożegnanie

22 czerwiec 2016


Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie osoby bliskiej (np. ojca, matki, brata, siostry, dziadka, babci) przyjaciela, pracownika czy osoby zasłużonej to osobiste, pełne wzruszenia przemówienie zwane mową pogrzebową lub żałobną skierowane bezpośrednio do osoby zmarłej, rodziny i osób uczestniczących w uroczystości pogrzebowej. Najczęściej mowę pogrzebową wygłasza się w kościele, na cmentarzu lub w domu pogrzebowym. Niekiedy jest wygłaszana ona na stypie, czyli podczas pożegnalnego przyjęcia organizowanego przez rodzinę zmarłego.

 

Kto powinien wygłosić mowę pogrzebową?

Najbardziej odpowiednią osobą do wygłoszenia ostatniego pożegnania jest osoba z kręgu najbliższej rodziny lub inna osoba pozostająca w bliskich relacjach ze zmarłym, np. konkubent, przyjaciel. Niekiedy mowę pogrzebową wygłasza także pracodawca, współpracownik, sąsiad lub ksiądz na życzenie rodziny. Przyjmuje się, że ostatnie pożegnanie wygłasza tylko jedna osoba. Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, gdy zmarły był osobą znaną lub zasłużoną. Wówczas mowy pogrzebowe wygłasza kilka osób.

 

Ile powinna trwać mowa pogrzebowa?

Przemówienie w formie ostatniego pożegnania nie powinno być dłuższe niż trzy minuty.

 

Ostatnie pożegnanie - mowa pożegnalna

Mowa żałobna wygłaszana przez księdza

Ksiądz wygłasza przemówienie pożegnalne zazwyczaj na zakończenie mszy. Powinno być ono wcześniej przygotowane przez rodzinę. Składa się ono z czterech podstawowych części: powitania, przedstawienia w dobrym świetle życia zmarłego, żalu z powodu śmierci zmarłego oraz podziękowania w imieniu rodziny za udział w pogrzebie osobom zgromadzonym na mszy.

 

Mowa żałobna wygłaszana przez osobę świecką (celebranta)

W przypadku pochówku świeckiego, mowę wygłasza celebrant. Jest to mowa zbliżona w swojej formie do mowy wygłoszonej przez księdza. Składa się z tych samych części, które zostały opisane wyżej. Nie zawiera jedynie odniesień religijnych. Tak samo, powinna być napisana we współpracy z najbliższą rodziną zmarłego.

 

Mowa żałobna wygłaszana przez przedstawiciela rodziny

Ostatnie pożegnanie w formie moży pożegnalnej powinna wygłosić osoba z najbliższego kręgu rodziny, która poradzi sobie z opanowaniem wzruszenia podczas przemowy. To trudne zadanie dla członka rodziny, gdyż to nie tylko stres związany z wystąpieniem publicznym, ale i eksplozja uczuć, jakie nim w danej chwili targają (bólu i rozpaczy).

Jest to najbardziej osobista forma pożegnania ze wszystkich wymienionych wcześniej. Zawiera bowiem osobiste wspomnienia o osobie zmarłej i ukazuje relacje łączące przemawiającego z tą osobą. Można tu przytoczyć ciekawe lub śmieszne albo wzruszające wydarzenia z jego życia.

 

Tak jak we wcześniej opisanych pożegnaniach, przemówienie składa się z trzech części:

  • wspomnień
  • żalu
  • podziękowań

Należy przy tym pamiętać by uwypuklić pozytywne cechy zmarłego, np. że był kochany, uczynny, dobry, troskliwy, opiekuńczy czy pracowity, że zawsze służył pomocą, umiał słuchać,  dobrze się rozumieliśmy, dobrze się wspólnie bawiliśmy, mieliśmy wspólne pasje, mogliśmy zawsze liczyć na jego pomoc, bardzo nam pomógł, zawsze nas wspierał, itp.

Ponieważ jest to nasze osobiste pożegnanie, powinniśmy wyrazić w nim cały ładunek emocjonalny, ogromny żal jaki mamy w sercu po stracie ukochanej osoby.

Na zakończenie pożegnania dziękujemy wszystkim za przybycie. Dopuszczalna jest forma zwrócenia się indywidualnego do wybranych osób, celem podziękowania im za wsparcie oraz za udział w pogrzebie.

 

Mowa żałobna wygłaszana przez przyjaciela

To mowa pogrzebowa o lżejszym ładunku emocjonalnym. Przyjaciel zwraca się w niej do przyjaciela. Zawiera elementy wspomnień o zmarłym, nierzadko żartobliwych oraz żal z utraty towarzysza, podziękowania za okazaną przyjaźń a także wyrazy współczucia i ewentualną propozycję wsparcia dla najbliższej rodziny zmarłego.

 

Mowa żałobna wygłaszana na pogrzebie osoby znanej lub zasłużonej

Są to zazwyczaj przemowy opisujące życie i dokonania zawodowe, społeczne, publiczne lub polityczne osoby zmarłej. Zawierają opis jej dokonań i podkreślają jak wiele po sobie zostawiła. W przemówienie można wpleść słowa zmarłego wymagające przypomnienia albo samemu zwrócić się do niego bezpośrednio po imieniu.

 

Zobacz także co napisać na szarfie pogrzebowej.

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]