Jak Załatwić Formalności Pogrzebowe

19 luty 2016


Jak Załatwić Formalności Pogrzebowe

Organizacja pogrzebu krok po kroku

Zastanawiamy się jak załatwić formalności pogrzebowe? Śmierć pociąga za sobą wiele formalności pogrzebowych, których należy dopełnić, by zorganizować pogrzeb. Gdy rodzina jest w szoku formalności pogrzebowe urastają do miana wielkiego problemu, z którym ciężko się zmierzyć. Tych kilka poniższych wskazówek pomoże ustalić kolejność wszystkich działań, jakie powinny być podjęte po śmierci bliskiej nam osoby, by proces jej pochówku przebiegł sprawnie i w miarę dla nas bezboleśnie. 

Karta zgonu

To pierwszy dokument, który musimy pozyskać, gdy umarł ktoś bliski. Jest on bardzo ważny, gdyż uruchamia wszystkie pozostałe procedury. Bez karty zgonu nic nie załatwimy. Wypisanie karty jest usługą bezpłatną. Wypisuje ją lekarz, który stwierdził zgon. Może to być lekarz z pogotowia, który przyjechał do domu lub, jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, lekarz opiekujący się pacjentem. Z chwilą wystawienia i odebrania karty zgonu musimy też odebrać ciało zmarłego ze szpitalnej kostnicy.

Lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu i zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej. Tak się dzieje, jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa. Wówczas termin na odebranie zwłok będziemy musieli skonsultować z policją lub prokuraturą i musimy liczyć się z tym, że znacząco się on przedłuży. Kartę zgonu na zlecenie policji lub sądu wystawi wówczas lekarz sądowy, który dokonał oględzin lub sekcji zwłok. 

Zgłoszenie zgonu

O zgonie należy powiadomić urząd stanu cywilnego najpóźniej trzeciego dnia od śmierci. Gdy śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej po 24 godzinach. Obowiązek zgłoszenia mają, w kolejności: małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, współlokatorzy zmarłego, osoby, które znalazły zwłoki lub świadkowie śmierci, administrator domu, w którym nastąpił zgon. Jeżeli do śmierci doszło w szpitalu, do zgłoszenia zobowiązany jest szpital.

 
Jak załatwić formalności pogrzebowe - organizacja pogrzebu

Zakład pogrzebowy

Z kartą zgonu udajemy się do wybranego zakładu pogrzebowego. Zakłady pogrzebowe działają w pobliżu szpitali i na terenie cmentarzy. Możemy też tam zadzwonić. Wówczas pracownik zakładu pojawi się u nas osobiście.

Z zakładem ustalimy wszystkie szczegóły dotyczące organizacji uroczystości, m.in.: wyznaczamy datę pogrzebu lub kremacji, wybieramy cmentarz, na którym ma być pochowany zmarły, wybieramy też trumnę lub urnę oraz obrządek religijny uroczystości lub szczegóły pogrzebu świeckiego. Pracownicy firmy pogrzebowej na nasze życzenie załatwią nam akt zgonu i zasiłek pogrzebowy. Po odbiór zaświadczenia niestety będziemy musieli udać się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego.

Zakres usług, o jaki wystąpimy do zakładu pogrzebowego może być różny. Możemy wykupić tylko usługi standardowe, takie jak np.: transport ciała do chłodni lub na kremację, zakup trumny lub urny, oraz kondukt żałobny. Możemy też zlecić obsługę kompleksową uroczystości pogrzebowej począwszy od kosmetyki pośmiertnej i zakupu ubrania dla zmarłego, poprzez zapewnienie kwiatów i oprawy muzycznej uroczystości, wydrukowanie klepsydr i zamówienia nekrologów w prasie oraz w Internecie.

Aby zawrzeć umowę z zakładem pogrzebowym musimy przedstawić kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a gdy zmarły był emerytem czy rencistą, ostatni odcinek renty lub emerytury. W umowie szczegółowo wymieniamy wszystkie usługi, które zlecamy wybranemu przez nas zakładowi pogrzebowemu oraz wybieramy formę płatności. Za zlecone usługi możemy zapłacić na wiele sposobów: gotówką, kartą lub przelewem, możemy też upoważnić zakład pogrzebowy do potrącenia należności z należnego nam zasiłku pogrzebowego przyznanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby można było zastosować potrącenie z zasiłku pogrzebowego, zmarły musi być ubezpieczony lub w chwili śmierci pozostawać na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

Ksiądz i Administracja Cmentarza Komunalnego

Jeżeli uroczystość będzie miała charakter wyznaniowy, będziemy musieli osobiście załatwić z księdzem sprawę nabożeństwa żałobnego oraz pochówku, w tym wyboru kwatery. Jeżeli uroczystość planujemy zorganizować na cmentarzu komunalnym, w sprawie wykupu kwatery, będziemy musieli skontaktować się z administracją cmentarza. 

Co możemy załatwić sami?

Do czasu pogrzebu możemy przechowywać ciało zmarłego w domu, jednak nie dłużej niż przez 72 godziny od chwili śmierci. Czas ten ulega skróceniu do 24 godzin, gdy bliska osoba zmarła na chorobę zakaźną. Gdy po tym czasie nie możemy pochować zmarłego mamy obowiązek przewieźć ciało do kostnicy miejskiej lub kostnicy zakładu pogrzebowego.

Sami możemy załatwić prawie wszystko. Możemy przygotować zmarłego do pochówku (umyć, ogolić, uczesać, zrobić makijaż i ubrać), wydrukować i porozklejać klepsydry, wykupić nekrolog w wybranej gazecie lub opublikować go w Internecie, zamówić wiązanki i wieńce w kwiaciarni, kupić urnę, samemu zapewnić oprawę muzyczną uroczystości. Wtedy koszty pogrzebu na pewno będą niższe. Wówczas w zakładzie pogrzebowym możemy zakupić jedynie trumnę, zamówić transport, kondukt żałobny, lub kremację.
 

Akt zgonu

Po  śmierci bliskiego musimy jak najszybciej wystąpić do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego (USC) z wnioskiem o wystawienie aktu zgonu.  Dokument ten jest niezbędny do otrzymania zasiłku pogrzebowego oraz załatwienia spraw spadkowych i spraw związanych z wypłatą ubezpieczenia na życie.
 

Aby otrzymać akt zgonu należy:

  • przygotować wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, w którym należy zaznaczyć, w jaki sposób chcesz otrzymać odpis (odbiór osobisty w USC, wysyłka pocztą, w formie elektronicznej na swoją skrzynkę w ePUAP.,

  • załączyć potwierdzenie, że dokonałeś opłaty skarbowej (nie dotyczy pierwszego skróconego odpisu aktu zgonu wydanego bezpośrednio po zarejestrowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego (USC), który jest bezpłatny),

  • okazać dokument, który potwierdzi Twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby,

  • przedstawić dokument tożsamości, do okazania.
     

Za odpisy aktu zgonu trzeba będzie zapłacić:

  • 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),

  • 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Odpis aktu otrzymamy bezpłatnie na przykład w sprawach: ubezpieczeń społecznych, zasiłków rodzinnych. Przypadki, w których nie trzeba zapłacić opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego określa ustawa o opłacie skarbowej.

Skrócony odpis aktu zgonu zostanie wydany bezpośrednio po zarejestrowaniu zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego. 

Jak widać organizacja pogrzebu nie jest skomplikowana. Wystarczy tylko trzymać się powyższych wytycznych i przygotować się na kilka wizyt w urzędach.

 

Zaprasamy do zapoznania się z tekstem tanie nagrobki, gdzie znajdą Państwo informacje jak wybrać nagrobek oraz od czego zależy cena nagrobka.

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]