Kto dziedziczy po zmarłym?

19 luty 2016


Kto dziedziczy po zmarłym?

Uprawnienionych do dziedziczenia wyznacza spadkodawca lub ustawodawca.

O tym, kto dziedziczy po zmarłym decyduje spadkodawca w spisanym przez siebie testamencie lub ustawodawca, jeżeli spadkodawca takiego testamentu nie sporządził.

Testament.

W testamencie Spadkodawca może zapisać swój spadek w całości lub w części na rzecz jednego lub kilku spadkobierców. Jeżeli spadkodawca powoła spadkobierców do całości spadku, to jego rozrządzenie wyczerpuje cały spadek i nie ma możliwości aby zachodziło dziedziczenie ustawowe. Podobnie - jeżeli spadkodawca rozporządzi tylko częścią spadku - wówczas wyłączone jest w stosunku do niej dziedziczenie ustawowe. Natomiast gdy spadkodawca podzieli w testamencie swój majątek pomiędzy kilku spadkobierców, ale nie oznaczy, czy przekazał im cały czy tylko część spadku należy przyjąć, że rozporządził całym spadkiem.

Dziedziczenie ustawowe.

Jeżeli Spadkodawca nie sporządził testamentu lub jego testament jest bezskuteczny, albo nieważny a także, gdy rozstrzyga w nim o innych kwestiach, wówczas o tym kto dziedziczy rozstrzygają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksy cywilny. Regulują one także sytuację, w której spadkobierca wskazany w testamencie nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Dziedziczenie na podstawie ustawy może obejmować cały spadek lub jego część. Dziedziczenie ustawowe co do części spadku następuje wtedy, gdy:

  • spadkodawca nie powołał spadkobiercy do danej części spadku, albo

  • spadkodawca rozrządził w testamencie całym spadkiem, jednakże niektóre rozrządzenia okazały się nieważne lub bezskuteczne, albo

  • gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Ewelina Czepil
Kancelaria Prawna Czepil

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]